Beräkning av vuxna hundar: 5 utställningsresultat räknas varav minst 1 resultat måste vara från en SNK-utställning med lägst CK. POÄNGSKALA: Bhkl/Btkl 4=12 p, 3=14 p, 2=16 p, 1=18 p, BIR+2 p (=20 p) , endast CK=5 p.
Sedan +1 p/slagen hund i respektive kön med minst CK.
Vid lika poängsumma vinner den hund som har fått högst poäng på en SNK-utställning